Maharashtra Gandhi Smarak Nidhi

Address - Maharashtra Gandhi Smarak Nidhi Survey no. 36, Gandhi Bhavan, Kothrud, Pune 411038

Email - mgsnidhi@gmail.com

Telephone - 020 25385091

WhatsApp - +917219285091

Address - Maharashtra Gandhi Smarak Nidhi

349/2, Kasturba Bahavan, Bajaj Nagar,

Nagpur 440010

Email - mgsnidhi@gmail.com

Telephone - 712 2221210

Address - Maharashtra Gandhi Smarak Nidhi,

Survey No 17853, Gandhibhavan,

Near Divisional Library of Government,

Samarthnagar ,Aurangabad 431001

Email - mgsnidhi@gmail.com